• (đổi hướng từ Totalizing)
  /'toutəlaiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác totalise

  Ngoại động từ

  Cộng tổng số, tính gộp lại

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lấy tổng

  Kỹ thuật chung

  lấy tổng

  Kinh tế

  cộng chung
  cộng tổng số
  tính gộp lại (các khoản chi)
  tính gộp lại (các khoản chi...)
  tổng cộng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  cast , foot , sum , tot , total

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X