• Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) nơi bóc lột khách du lịch (bằng cách lấy tiền quá đắt..)

  Kinh tế

  ổ bẫy du khách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X