• /´touidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dắt, sự lai, sự kéo (tàu, thuyền, xe)
  Tiền công kéo (tàu, thuyền, xe)

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  sự lai dắt (tàu)

  Kinh tế

  dắt tàu
  phí dắt tàu, giòng tàu
  phí kéo
  sự dắt tàu
  sự kéo tàu
  tiền phí kéo tàu
  việc dắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X