• /trə´ki:ə/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều tracheas (trong khoa học) .tracheae

  (giải phẫu) khí quản
  (thực vật học) quản bào, tế bào ống

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  tube , windpipe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X