• /´træktə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Máy kéo (xe gắn động cơ khoẻ dùng để kéo máy móc canh tác hoặc các thiết bị nặng)
  Máy bay cánh quạt kéo (cánh quạt ở phía đầu)
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) phần của xe có toa móoc mà người lái xe ngồi

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  máy kéo, xe kéo, máy bay, cánh quạt gió

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Máy kéo, xe kéo

  Cơ khí & công trình

  đầu kéo

  Kỹ thuật chung

  động cơ kéo
  máy kéo
  móc kéo

  Kinh tế

  dầu máy kéo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X