• Xây dựng

  tín dụng mậu dịch

  Kinh tế

  tín dụng thương mại

  Giải thích VN: Mở thỏa thuận tài khỏan với người cung cấp hàng hóa và dịch vụ, và một hồ sơ chi trả của công ty với người cung cấp, nợ mua bán bao gồm trong tài khỏan chi của công ty. ở Hoa Kỳ Dun & Bradstreet là cơ quan thu thập tài liệu thông tin tín dụng thương mại lớn nhất, đánh giá các công ty thương mại, và cung cấp các báo cáo. Các dữ kiện tín dụng thương mại cũng được các cơ quan mậu dịch tiến hành chuyên biệt hóa vào các ngành khác nhau. Tín dụng thương mại là một nguồn quan trọng bên ngoài cho vốn lưu động một công ty; dù tín dụng như thế có thể sẽ rất tốn phí. Tỷ lệ 2% trong 10 ngày, thuần trong vòng 30 ngày (nếu trả trong vòng 10 thì khấu trừ 2%, trả toàn bộ số tiền khi đáo hạn 30 ngày) có nghĩa là lãi suất hàng năm là 36% nếu không trả hết. Mặt khác, cũng cùng tỷ lệ đó thì lãi suất vay sẽ khỏang 15% nếu chi trả được thực hiện trong 60 ngày thay vì 30..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X