• Kinh tế

  giấy nợ mua bán

  Giải thích VN: Xem Acceptance, Short Term Paper.

  hối phiếu thương mại
  thương phiếu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X