• Kinh tế

  nguồn tham khảo trong mua bán
  tài liệu tham khảo về mậu dịch

  Giải thích VN: Tài liệu tham khảo do cơ quan báo cáo tín dụng cung cấp, tài liệu liệt kê tín dụng đã trải qua của nhà cung cấp mậu dịch của một công ty, bao gồm các điều khoản mua bán, số cân đối tín dụng cao nhất hay số lượng đáo hạn năm trước, số lượng đã quá hạn, các điều khoản của số bán và quá trình chi trả. Bản báo cáo này được dùng như bản tham khảo tín dụng tổng quát của một tổ chức và nó có khả năng đáp ứng tìm hiểu các món nợ hiện hành.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X