• Thông dụng

  Danh từ

  Trạm thông thương buôn bán (ở những nước chậm tiến) (như) post

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cọc mậu dịch

  Kinh tế

  trạm giao dịch
  trạm mậu dịch (đặt ở khu dân cư thưa thớt)
  tụ điểm mua bán các chứng khoán cá biệt nào đó

  Giải thích VN: Địa điểm cụ thể trên hiện trường mua bán (sàn mua bán floor) của một thị trường chứng khoán, nơi mua bán các chứng khoán cá biệt nào đó. Chính nơi đây các chuyên viên của một loại chứng khoán thực hiện các chứng năng tạo thị trường và chính nơi đây nhóm đông (crowd) (các broker tại hiện trường-floor brokers có các lệnh mua bán về chứng khoán đó) tụ họp. Thí dụ, NYSE có 22 tụ điểm mua bán, xử lý hầu hết 100 loại chứng khoán. Xem Floor Broker, Floor Trader, Make a Market.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X