• Kinh tế

  đơn vị giao dịch
  đơn vị mua bán

  Giải thích VN: Số cổ phần, trái phiếu hay các chứng khoán khác thông thường được chấp nhận theo mục đích mua bán bình thường trên các thị trường chứng khoán. Xem odd lot, round lot, Unit of trading.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X