• /tra:nʃ/

    Kinh tế

    phần nợ trả mỗi lần của một số tiền lớn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X