• Kinh tế

  tài khoản giao dịch

  Giải thích VN: 1. Tài khoản ký thác, từ tài khoản này người giữ tài khoản được phép rút tiền hay chuyển ngân quỹ bằng công cụ chi trả hay chuyển nhượng, lệnh rút tiền để chi trả, chuyển ngân quỹ bằng điện thoại, hay các công cụ tương tự để chuyển ngân quỹ cho bên thứ ba. 2. Tài khoản ký thác hoạt kỳ, tài khoản NOW, tài khoản NOW cấp cao, và các tài khoản khác có đủ điều kiện để dùng công cụ chi trả, nó lệ thuộc vào các quy định dự trữ (phải tuân theo các quy định về dự trữ).

  official reserve transaction account
  tài khoản giao dịch dự trữ chính thức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X