• /træn'zæktə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người điều đình thương lượng; người giao dịch

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người điều đình thương lượng (một doanh vụ)
  người giao dịch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X