• (đổi hướng từ Transected)
  /træn´sekt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cắt ngang, chặt ngang

  Danh từ

  Đường cắt ngang, đường chặt ngang

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  đường cắt ngang, (v) cắt chéo, cắt ngang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X