• Kinh tế

  cơ quan chuyển giao

  Giải thích VN: Cơ quan thường là ngân hàng, do công ty chỉ định nhằm lưu giữ hồ sơ của chủ sở hữu chứng khoán và trái phiếu, hủy bỏ hay phát hành chứng chỉ và giải quyết các vấn đề chứng chỉ bị mất, hư hỏng hay bị đánh cắp (ngăn ngừa việc phát hành quá mức là nhiệm vụ của Registrar-Phòng lưu trữ và theo dõi). Một công ty cũng có thể tự phục vụ mình bằng phòng chuyển giao riêng.

  đại lý chuyển nhượng
  stock transfer agent
  đại lý chuyển nhượng chứng khoán
  hãng đại lý chuyển giao
  người đại lý chuyển giao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X