• Kinh tế

    chuyển giao thế chấp

    Giải thích VN: Việc ký chuyển giao thế chấp hoặc là do người vay (người thế chấp) hoặc do người cho vay (người nhận thế chấp) thực hiện. Người nhận tài sản có thể nhận nó với tính cách phụ thuộc vào thế chấp có nghĩa là vẫn trong tình trạng người vay ban đầu vẫn còn duy trì thế chấp hiện tại, thay thế bằng thế chấp khác hay chấp nhận thế chấp có cùng lãi suất và các điều khoản. Trong trường hợp như thế, người sở hữu mới sẽ trở thành người chịu trách nhiệm chi trả lại món nợ. Xem Assumable Mortgage.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X