• Kinh tế

    tín dụng thư khả chuyển

    Giải thích VN: Tín dụng thư cho phép người thừa hưởng được lựa chọn chuyển một phần hay tất cả số tín dụng cho bên thứ ba (người thừa hưởng cấp hai-secondary beneficiary). Số tín dụng có thể chỉ được chuyển với sự chấp thuận của ngân hàng phát hành tín dụng thư, và phải được nói rõ ràng trong chứng từ tín dụng thư là số tín dụng này có thể được chuyển.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X