• Kinh tế

    công cụ chi trả trung chuyển

    Giải thích VN: Chi phiếu hay hối phiếu do tổ chức tài chánh phát hành chứ không phải ngân phiếu ngân hàng nơi nó được ký thác. Ngoài ra còn được gọi là công cụ chi trả thuộc tổ chức khác (on-others items). Loại chi phiếu này khác với chi phiếu do khách hàng của chính ngân hàng đó viết ra (on-us items-công cụ chi trả trong cùng ngân hàng), và trình cho ngân hàng chi trả theo cách trình trực tiếp (không qua trung chuyển), thông qua trung tâm giao hoán thanh lý địa phương. Chi phiếu rút tiền ở ngân hàng khác thông thường được phân loại và được trình để nhận tiền trước chi phiếu rút tiền của khách hàng của chính ngân hàng đó được nhập vào tài khoản.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X