• /træn´ziʃənəl/

  Thông dụng

  Cách viết khác transitionary

  Tính từ

  Chuyển tiếp; quá độ
  a transitional government
  chính phủ quá độ (chỉ cầm quyền tạm thời trong thời kỳ đang có biến động)
  transitional period
  thời kỳ quá độ
  Chuyển hoá

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  quá độ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X