• /trə´pi:zjəm/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều trapeziums, .trapezia

  (toán học) hình thang (như) trapezoid
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) tứ giác (không có cặp cạnh nào song song) (như) trapezoid

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hinh thang

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Hình thang

  Điện lạnh

  hình thang (Anh)
  tứ giác (Mỹ)

  Kỹ thuật chung

  hình thang
  isosceles trapezium
  hình thang cân
  trapezium distortion
  méo ảnh hình thang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X