• /dis´tɔ:ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự vặn vẹo, sự bóp méo, sự làm méo mó
  Sự bóp méo, sự xuyên tạc (sự thật...)
  Tình trạng không rõ và không chính xác (dây nói...)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự vênh, sự méo

  Cơ khí & công trình

  sự bong

  Xây dựng

  sự văn

  Y học

  sự xoắn vặn

  Điện lạnh

  sự méo ảnh

  Điện

  sự méo dạng

  Giải thích VN: Sự biến dạng về biên độ, góc pha và tần số giữa tín hiệu vào và ra của mạch khuếch đại hay của một thiết bị khuếch đại.

  Kỹ thuật chung

  biến dạng
  amplitude-modulation distortion
  sự biến dạng biên độ
  angular distortion
  biến dạng góc
  angular distortion
  sự biến dạng góc
  aperture distortion
  sự biến dạng góc mở
  bias distortion
  biến dạng lệch
  bit distortion
  sự biến dạng bit
  characteristic distortion
  biến dạng đặc trưng
  distortion energy
  năng lượng biến dạng
  distortion factor
  hệ số biến dạng
  distortion factor
  sự biến dạng
  distortion of the track
  sự biến dạng đường ray
  distortion rate
  độ biến dạng
  distortion ratio
  tỉ số biến dạng
  dynamic distortion
  sự biến dạng động
  envelope delay distortion
  sự biến dạng pha
  envelope distortion
  sự biến dạng đường bao
  factor of non-linear distortion
  hệ số biến dạng không tuyến tính
  filter distortion
  sự biến dạng lọc
  fold-over distortion
  sự biến dạng đột biến
  frequency distortion
  sự biến dạng tần số
  harmonic distortion
  sự biến dạng sóng hài
  heat distortion
  sự làm biến dạng nóng
  heat distortion point
  điểm biến dạng vì nhiệt
  heat distortion temperature
  nhiệt độ gây biến dạng nhiệt
  lattice distortion
  biến dạng mạng (tinh thể)
  multiplicative distortion
  sự biến dạng nhân bội
  objectionable distortion
  sự biến dạng ngăn cấm
  overall distortion
  sự biến dạng điều hòa
  picture distortion
  sự biến dạng hình ảnh
  quadratic distortion
  sự biến dạng bậc bốn
  quadrature distortion
  sự biến dạng toàn bộ
  radio-frequency distortion
  sự biến dạng bậc bốn
  start-stop distortion
  sự biến dạng khởi ngừng (điện báo)
  thermal distortion
  biến dạng nhiệt
  thermal distortion
  sự biến dạng nhiệt
  total harmonic distortion factor meter
  máy đo sự biến dạng toàn phần
  total harmonic distortion factor meter
  thiết bị đo sự biến dạng toàn phần
  transmitter distortion
  biến dạng phát
  biến dạng xoắn
  độ méo
  méo
  sự biến dạng
  amplitude-modulation distortion
  sự biến dạng biên độ
  angular distortion
  sự biến dạng góc
  aperture distortion
  sự biến dạng góc mở
  bit distortion
  sự biến dạng bit
  distortion of the track
  sự biến dạng đường ray
  dynamic distortion
  sự biến dạng động
  envelope delay distortion
  sự biến dạng pha
  envelope distortion
  sự biến dạng đường bao
  filter distortion
  sự biến dạng lọc
  fold-over distortion
  sự biến dạng đột biến
  frequency distortion
  sự biến dạng tần số
  harmonic distortion
  sự biến dạng sóng hài
  multiplicative distortion
  sự biến dạng nhân bội
  objectionable distortion
  sự biến dạng ngăn cấm
  overall distortion
  sự biến dạng điều hòa
  picture distortion
  sự biến dạng hình ảnh
  quadratic distortion
  sự biến dạng bậc bốn
  quadrature distortion
  sự biến dạng toàn bộ
  radio-frequency distortion
  sự biến dạng bậc bốn
  start-stop distortion
  sự biến dạng khởi ngừng (điện báo)
  thermal distortion
  sự biến dạng nhiệt
  total harmonic distortion factor meter
  máy đo sự biến dạng toàn phần
  total harmonic distortion factor meter
  thiết bị đo sự biến dạng toàn phần
  sự biến hình
  angular distortion
  sự biến hình góc
  local distortion
  sự biến hình cục
  local distortion
  sự biến hình cục bộ
  sự cong
  distortion of the track
  sự cong vênh đường ray
  sự cong vênh
  distortion of the track
  sự cong vênh đường ray
  sự lệch
  distortion of rollers
  sự lệch các con lăn
  sự méo

  Giải thích VN: Ví dụ: sự méo tín hiệu.

  sự méo mó
  sự vặn
  sự xoắn

  Địa chất

  sự bóp méo, sự xoắn, sự biến dạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X