• /trəˈmætɪk, trɔ-/

  Thông dụng

  Tính từ

  (tâm lý học) (y học) (thuộc) chấn thương; gây chấn thương
  (thông tục) gây đau buồn, gây khó chịu (về một việc đã trải qua)
  our journey home was pretty traumatic
  chuyến đi trở về nhà của chúng tôi khá là gian khổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X