• Kinh tế

    thẻ du lịch và giải trí

    Giải thích VN: Thẻ tín dụng chi tiêu (charge card) dùng để chi trả các chi phí khách sạn, hàng không hay các công việc khác. Thẻ du lịch đầu tiên cho Diners Club phát hành năm 1950 sau đó là American Express năm 1958. Thẻ du lịch khác với thẻ tín dụng ngân hàng ở vài điểm : thẻ tiêu biểu cho tài khoản tín dụng 30 ngày có số chi trả dứt điểm khi đáo hạn trước khi bắt đầu chu kỳ tính toán hóa đơn kế tiếp, người giữ tài khoản nhận bản sao hối phiếu số bán gốc (gọi là Country Club Billing) với báo cáo tính hóa đơn hàng tháng. Một vài kế hoạch T&E thường là thẻ công ty, cấp cho người giữ thẻ bản tóm tắt hàng quý số chi phí đối với thẻ. Xem Gold Card.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X