• /'trævld/

  Thông dụng

  Cách viết khác traveled

  Tính từ

  ( (thường) trong từ ghép) đã đi nhiều, đã từng đi đây đi đó; bôn ba từng trải
  a well/much/widely-travelled journalist
  một nhà báo rất bôn ba từng trải
  Có nhiều người qua lại (về con đường)
  a travelled road
  con đường có nhiều khách du hành qua lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X