• /´waidli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Nhiều, xa
  widely separated
  cách xa nhau nhiều
  to differ widely in opinions
  ý kiến khác nhau nhiều
  Rộng rãi, khắp nơi
  it is widely known that...
  khắp nơi người ta đều biết rằng..., đâu đâu người ta cũng biết rằng...
  Thưa, thưa thớt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X