• Kinh tế

    chi phiếu của người du lịch

    Giải thích VN: Hối phiếu trả tại chỗ (sight draft) được phát hành thông qua các ngân hàng hoạt động như nhân viên trung gian bên bán, chi phiếu được bán trực tiếp cho dân chúng. Người mua trả tiền trước cho chi phiếu và ký hối phiếu hai lần- một lần khi đặt mua hối phiếu- một lần khi đổi lấy tiền mặt. Hối phiếu được công ty phát hành chi trả, được bán theo đơn vị từ $10 đến $100 (ở Hoa Kỳ) và theo nhiều loại tiền tệ nước ngoài, hối phiếu được bảo đảm không sợ mất hay trộm. Chi phiếu được thương buôn sẵn sàng chấp nhận thay cho tiền mặt và có thể được đổi ra tiền mặt tại ngân hàng trong và ngoài nước. Chi phiếu du lịch do công ty American Express phát hành đầu tiên.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X