• /´tri:kli/

  Thông dụng

  Tính từ

  Giống như mật đường
  Mùi mẫn, ủy mị một cách khó ưa, làm cho phát ngấy (về tình cảm)
  treacly words
  những lời đường mật

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  có mật
  nhớt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X