• /tredl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bàn đạp (để vận hành một cái máy; máy tiện, máy khâu..)
  the treadle of sewing-machine treadle
  bàn đạp của máy khâu

  Nội động từ

  Đạp bàn đạp, đạp

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bàn đạp (xe đạp), đạp (lên bàn đạp)

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Bàn đạp, (v) đạp chân

  Cơ khí & công trình

  bàn đạp (chân)
  bàn đạp (kiểu lắc)

  Giao thông & vận tải

  chỗ tiếp xúc ray
  bàn đạp ray

  Kỹ thuật chung

  bàn đạp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X