• /´tri:zənəbl/

  Thông dụng

  Cách viết khác treasonous

  Tính từ

  Phản nghịch, mưu phản
  a treasonable of fence
  sự phạm tội phản nghịch


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  seditious , traitorous

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X