• /si´diʃəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Gây ra sự nổi loạn, xúi giục nổi loạn
  Nổi loạn, dấy loạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X