• Kinh tế

  trực tiếp mua trái phiếu kho bạc

  Giải thích VN: Hệ thống thông qua đó một nhà đầu tư cá nhân có thể đặt giá mua không cạnh tranh (noncompetitive bid) về trái phiếu kho bạc (treasuries) vì thế không qua người trung gian như ngân hàng hay broker-dealers và để khỏi trả phí cho những người này. Hệ thống hoạt động thông qua ngân hàng dự trữ nhà nước và các chi nhánh và giá mua tối thiểu là $10.000 dollars.

  trực tiếp với kho bạc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X