• Kinh tế

    tổng tài khoản của ngân khố

    Giải thích VN: Tổng tài khoản của bộ ngân khố được lưu giữ tại ngân hàng trung ương Nhà nước. Tất cả chi phí chính thức của nhà nước đều được thực hiện từ tài khoản này. Tài khoản cũng giữ tiền ký gửi trong ngân khố dưới hình thức vàng. Xem Treasury Tax and Loan Account.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X