• Kinh tế

  công khố phiếu kho bạc trung hạn
  công khố phiếu trung hạn (từ 1 đến 10 năm)
  giấy bạc kho bạc
  giấy bạc tài chính
  trái phiếu kho bạc trung hạn

  Giải thích VN: Trái phiếu nhà nước trung hạn, có lãi coupon (phiếu lãi đính kèm trái phiếu), thời gian đáo hạn ban đầu dưới 10 năm, được phát hành theo đơn vị $1.000 (ở Hoa Kỳ) hay cao hơn tùy theo thời hạn của giấy nợ. Giấy nợ trả lãi nửa năm một lần và trả vốn khi đáo hạn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X