• Kinh tế

    trái phiếu kho bạc

    Giải thích VN: Từ chung để chỉ cam kết nợ có sinh lãi của nhà nước được ngân khố phát hành như phương tiện vay tiền để đáp ứng chi phí nhà nước mà doanh thu thuế không đủ để trang trải. Trái phiếu kho bạc dễ mua bán được xếp thành 3 loại: trái phiếu kho bạc ngắn hạn (treasury bill), thời hạn từ 91 đến 365 ngày; trái phiếu kho bạc dài hạn (treasury bond), thời hạn từ 10 năm trở lên; trái phiếu kho bạc trung hạn thời hạn giữa 1 và 10 năm. Các loại trái phiếu kho bạc (ở Hoa Kỳ) hiện nay được phát hành theo hình thức số đăng ký (book entry- ghi số liệu nhập trong sổ). Quyền sở hữu trái phiếu được lưu giữ trong hệ thống vi tính của ngân hàng nhà nước. Người mua nhận một báo cáo (một giấy biên nhận) chứ không nhận chứng chỉ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X