• Kinh tế

  cổ phiếu thu hồi
  cổ phiếu tồn kho
  Chứng khoán tài chính Anh
  chứng khoán tồn tại
  Chứng khoán do công ty phát hành thụ đắc lại và sẵn sàng xóa bỏ (retirement) hay bán lại. Nó được phát hành nhưng không lưu hành. Nó không có quyền bỏ phiếu và không chi trả hay tích tũy cổ tức.
  chứng khoán tồn trữ
  trái khoán công quỹ
  Cổ phiếu quỹ
  Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu đã phát hành và được mua lại bởi chính tổ chức phát hành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X