• Kinh tế

    hệ thống hoạt động về ngân quỹ tồn (phòng ngân quỹ)

    Giải thích VN: Hệ thống quản lý thông tin bằng vi tính (loại nhỏ) cho phép nhân viên ngân quỹ ( treasurer) điều hành tự động báo cáo số cân đối hàng ngày của số cân đối được thu về, đầu tư ngân quỹ nhàn rỗi trong thị trường tiền tệ ngắn hạn, chi ngân quỹ cho chủ nợ giao dịch mua bán. Mục tiêu chung là cải tiến năng suất và hợp nhất cuối cùng việc quản lý ngân quỹ, hệ thống cải tiến kế toán công ty như nhập số liệu và gửi hóa đơn theo thứ tự. Xem: Cash Management.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X