• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kinh tế

  đường chiều hướng
  đường biểu thị hướng đi

  Giải thích VN: Đường biểu diễn kỹ thuật do nhà phân tích kỹ thuật dùng để vẽ biểu đồ hướng đi vừa qua của chứng khoán hay hợp đồng futures hàng hóa để tiên đoán biến chuyển giá cả tương lai. Đường biểu thị khuynh hướng được thiết lập bằng cách nối các giá cao nhất và thấp nhất của chứng khoán hay hàng hóa đã tăng hay giảm trong một thời gian nào đó. Góc độ của đường biểu diễn sẽ cho biết chứng khoán hay hàng hóa đang theo chiều lên hay chiều xuống. Nếu giá tăng cao hơn độ dốc xuống của đường biểu thị khuynh hướng hay giảm dưới mức độ dốc lên của đường biểu thị nhà phân tích kỹ thuật nói rằng đang xuất hiện một khuynh hướng mới. Xem: Technical Analysis, Trading Pattern.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X