• /´traiidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Việc chọn để chữa theo thứ tự nguy cấp (các binh sĩ bị thương trong chiến tranh)
  Cà phê loại tồi

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sản phẩm không lọt sàng
  sự phân loại sản phẩm theo lỗ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X