• Kinh tế

    điều khoản báo rõ (nói trắng ra)

    Giải thích VN: Điều khoản trong tín dụng cho người tiêu thụ, khi dùng trong việc quảng cáo hay trong tập khuyến khích tín dụng (cổ động tín dụng-Credit Promotion): phải thông báo rõ ràng các thông tin thường xuyên theo như quy định của luật thành thật khi cho vay (truth in lending). Thí dụ, phí tài chánh tính với người tiêu thụ phải được báo rõ ràng như phải báo tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR-Annual Percentage Rate) để người tiêu thụ có thông tin đồng nhất về tín dụng và có thể so sánh với các phí do các người cho vay khác tính. Ngoài ra, còn phải cho biết lệ phí hàng năm, chi phí kết thúc hồ sơ, chi phí tín dụng phụ thuộc như số chi trả dồn một lần (balloon payments).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X