• /´trigənl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (toán học) tam giác
  (thực vật học); (động vật học) có mựt cắt tam giác
  trigonal stem
  thân (có mặt cắt) tam giác

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) ba góc, thuộc tam giác

  (adj) ba góc, thuộc tam giác

  Toán & tin

  tam giác, tam tuyến
  tam tuyến

  Xây dựng

  có 3 góc

  Kỹ thuật chung

  ba góc
  tam giác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X