• /stem/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) thân cây; cuống, cọng (lá, hoa)
  Chân (cốc uống rượu)
  Ống (tẩu thuốc)
  (ngôn ngữ học) gốc từ
  (hàng hải) tấm sống mũi; mũi (tàu, thuyền)
  from stem to stern
  từ đầu tàu đến cuối tàu; (bóng) từ đầu đến cuối
  Bộ phận lên dây (đồng hồ)
  Trực hệ (tuyến chính của dòng dõi một gia đình)
  from stem to stern
  từ mũi tới lái

  Ngoại động từ

  ( + from something) xuất phát từ, nảy sinh từ, bắt nguồn từ, là nguồn gốc của, là nguyên nhân của
  discontent stemming from low pay and poor working conditions
  sự bất mãn bắt nguồn từ tiền công thấp và các điều kiện làm việc tồi tệ
  Ngăn, chặn (sự chảy của nước..)
  bandage a cut to stem the bleedings
  băng một vết đứt để cầm máu
  Tước cọng (lá thuốc lá)
  Làm cuống cho (hoa giả...)
  Đắp đập ngăn (một dòng sông)
  Ngăn cản, ngăn trở, chặn
  Đi ngược (dòng nước)
  Đánh lui, đẩy lui

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  cầu, đòn
  chốt nhỏ
  đuôi xupáp
  đuôi, chuôi (dụng cụ)
  thân (dụng cụ)
  trụ đỡ con mã

  Giao thông & vận tải

  đường sắt (từ lóng)

  Hóa học & vật liệu

  cần gắn mũi khoan

  Toán & tin

  cuống

  Giải thích VN: Trong ấn loát, đây là nét đứng chính của một ký tự.

  đi ngược dòng
  thân dầm chữ I

  Xây dựng

  cần ván
  thân rầm chữ I
  thân tường chắn đất

  Kỹ thuật chung

  bộ phận lên dây

  Giải thích EN: A thick rod that links the bit and the balance on the string tool of a churn rod.

  Giải thích VN: Thiết bị nối kết mũi kim và giữ cân bằng cho việc lên dây.

  cây
  ngăn cản
  dán
  đắp đập ngăn (nước)
  ống chân không// Bộ phận lên dây// Chất nhồi

  Giải thích EN: The central tube within a vacuum tube, containing the leads and filament.

  Giải thích VN: Tâm ống với chân không chứa chì và sợi tóc.

  tay quay
  thân

  Giải thích VN: Trong ấn loát, đây là nét đứng chính của một ký tự.

  brain stem
  thân não
  column stem
  thân cột
  mushroom valve stem
  thân xupap đầu hình nấm
  stem cell
  tế bào thân
  stem correction
  hiệu chính thân (nhiệt kế)
  stem for cutting planks
  thân cây để xẻ ván
  stem of a retaining wall
  thân tường chắn đất
  tappet stem
  thân thanh đẩy
  valve stem
  thân xú bắp
  valve stem
  thân xú páp
  valve stem
  thân xupap
  valve stem
  thân xupáp
  wood on the stem
  gỗ trên thân cây
  thân cột
  thân đinh tán

  Kinh tế

  cọng
  cuống
  stem drying compression
  giai đoạn sấy cuống (thuốc lá)
  stem steamer
  thiết bị làm ẩm cuống (thuốc lá)
  tách cuống
  thân
  tước cọng
  tước cọng giữa lá thuốc lá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X