• Kinh tế

  giờ biến ảo gấp ba lần

  Giải thích VN: Giờ mua bán sau cùng vào Thứ Sáu lần thứ ba của tháng 3, 6, 9, 12. Khi hợp đồng options và futures về chỉ số chứng khoán cùng lúc đáo hạn. Lúc này các nhà theo sách lược bảo hộ giá và nhà mua- bán-cùng-lúc (arbitrageur) đua nhau mua bán hàng đống hợp đồng futures, options chỉ số và các chứng khoán cơ sở gây nên các hoạt động bất bình thường và làm xáo trộn thị trường (volatility). Giờ biến áo có tỷ lệ thấp hơn xảy ra trong 8 tháng kia, cũng thường vào ngày Thứ Sáu lần thứ ba khi hợp đồng futures chỉ số hay hợp đồng options đáo hạn.

  giờ tàn cục ba lần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X