• /trait/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lặp đi lặp lại, cũ rích, mòn, sáo, nhàm (về một thành ngữ, một ý kiến...)
  a trite idea
  một ý kiến lặp đi lặp lại


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  banal , bathetic , bromidic , chain , clich

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X