• Kinh tế

    ngân hàng đang gặp khó khăn

    Giải thích VN: Ngân hàng có tỷ lệ tiền cho vay không diễn tiến (nonperforming loan) cao hơn mức bình thường khi so sánh với các ngân hàng cùng tầm vóc, và có thể trị giá thuần (phần vốn) bị âm (nợ nhiều hơn tài sản có).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X