• Kinh tế

    tái cơ cấu nợ đang có trở ngại

    Giải thích VN: Tình trạng người cho vay đồng ý nhân nhượng người vay đang gặp khó khăn tài chánh. Việc tái cơ cấu nợ của tiền cho vay không diễn tiến (không diễn tiến tốt), được chia làm 2 loại : 1. Loại tiền cho vay trong đó người vay chuyển tài sản cho người cho vay. 2. Tiền cho vay trong đó điều khỏan tín dụng được bổ sung. Phần này bao gồm : tịch thu tài sản thế chấp, giảm lãi suất, gia hạn ngày đáo hạn, và miễn chi trả vốn và lãi. Thông thường, người cho vay thương lượng một thỏa thuận giải quyết (workout agreement) với người vay để bổ sung các điều khỏan ban đầu thay vì đề xuất kiện cáo để tịch thu tài sản của người vay chậm trễ chi trả.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X