• Thông dụng

  Danh từ

  Hệ tơrôi (hệ thống trọng lượng của Anh dùng để cân vàng, bạc và trong đó 1 pao = 12 ao hoặc 5760 gren)

  Đo lường & điều khiển

  khối lượng theo hệ Troy

  Y học

  hệ thống trọng lượng troi

  Kinh tế

  hệ troi (hệ thống đo lường của Anh)
  hệ thống trọng lượng troy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X