• Thông dụng

  Danh từ

  (sử học) chế độ trả lương bằng hiện vật (như) truck

  Kinh tế

  chế độ trả lương bằng tem phiếu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X