• /´trʌkidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chở bằng xe ba gác
  Sự chở bằng xe tải
  Sự chở bằng toa chở hàng

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  phí chuyên chở bằng xe tải
  phí vận chuyển bằng xe tải
  sự vận chuyển bằng xe tải
  việc chuyên chở bằng xe tải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X