• Kinh tế

  hình ảnh trung thực và xác đáng
  quan điểm sự thật và công bằng vô tư

  Giải thích VN: Tiêu chuẩn xem xét dành cho kiểm toán viên tài khoản thương mại. Kiểm toán viên theo yêu cầu phải xác định tài khoản của một tổ chức có biểu lộ lừa đảo hay sai lệch không. Sự sơ sót và báo cáo lệch sẽ bóp méo tình trạng tài chánh thực sự của một tổ chức.

  tình trạng xác đúng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X