• /trʌη´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chặt cụt, sự cắt cụt

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cụt [sự chặt cụt]

  Cơ - Điện tử

  Sự cắt cụt, sự cắt vát, sự xén

  Sự cắt cụt, sự cắt vát, sự xén

  Hóa học & vật liệu

  sự vát

  Toán & tin

  sự chặt cụt; sư bỏ hết các số hạng

  Kỹ thuật chung

  sự cắt bỏ
  sự cắt cụt
  sự cắt xén
  sự chặt cụt
  sự xén bớt

  Kinh tế

  cắt bỏ
  cắt xén

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X